• Individuele Ondersteuning

Bermond Individuele Ondersteuning Thuis

Luistert, initieert, ontzorgt, is gepassioneerd, creatief, betrokken, persoonlijk en biedt maatwerk van begin tot eind van het zorgtraject.

Ervaringen met een persoon met een vorm van dementie of echtgenoot daarvan grijpen diep in, in het leven van familieleden. Het beeld dat zij ons hierover schetsen doet vaker verzuchten dan opgelucht ademhalen. Het laat ondermeer zien hoe personen met een vorm van dementie in hun onzekerheid, vergeetachtigheid en verwarring verdwaalt raken in het leven, de tijd en hun persoonlijkheid. Bij familieleden kan dit gevoelens teweeg brengen die variëren van diepe genegenheid, vertedering en begrip tot woede, afgrijzen en haat. Zij komen vaak voor niet te rijmen situaties en onmogelijke beslissingen te staan. Vaak onvoorstelbaar voor een buitenstaander.

De wijze waarop het gedrag van personen met een vorm van dementie verandert, is veelal onvergelijkbaar en onvoorspelbaar.

Tot welke onvoorziene en soms onaanvaardbare uitkomsten dit kan leiden, wat voor gevoelens en reacties dit oproept, hoeveel inspanning en inventiviteit van mensen wordt gevergd om met de situatie om te gaan.

Wat dit betekent voor de persoon in kwestie en niet in de laatste plaats voor diens omgeving.

Daar tracht ik mijn Individuele Ondersteuning op te baseren en hulp te bieden in de vaak onoverzichtelijke wirwar waar je in terecht komt als klant en mantelzorger.

Ik heb jarenlange ervaring in het werken met psychogeriatrische cliënten. Ik heb deze mensen leren kennen als heel speciaal. En zeker nog te doorgronden en te leren kennen. Er gaat zoveel mis in het hoofd van een persoon met een vorm van dementie. Door mijn ervaring heb ik geleerd met deze mensen om te gaan. Verschillende benaderingswijzen mij eigen gemaakt waardoor het mogelijk is om met iedereen contact te maken. Te kijken naar hun mogelijkheden en daarvan uit, de klant en de mantelzorger ondersteunen.

Door het onvermogen en onbegrip van de omgeving van de persoon met een vorm van dementie worden situaties en woonvormen onhoudbaar. Door professionele benadering, begeleiding en ondersteuning is het mogelijk de klant zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Individuele Ondersteuning wordt in de thuissituatie van de klant verleend. Individuele Ondersteuning is gericht op het behouden en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

In onze doelgroep maken wij geen onderscheid in leeftijd of (intelligentie)niveau.

De duur van de Individuele Ondersteuning zal in grote mate afhankelijk zijn van het indicatiebesluit van het CIZ en/of de gemeente/W.M.O.

Als er behoefte is aan meer ondersteuning zullen wij onze klanten begeleiden naar het dagbestedingsprogramma in Residentie “Een Nieuw Begin”. Van daaruit is de mogelijkheid om over te gaan van alleen dagbesteding, naar logeren en naar wonen.

De handelingen en activiteiten die onder Bermond Individuele Ondersteuning Thuis vallen zijn onder meer:

Ondersteuning:

 • Bij het nemen van beslissingen
 • Bij het vergroten van eigenwaarde
 • Bij het plannen en organiseren van activiteiten
 • Bij dagstructurering
 • Bij cognitieve vaardigheden, geheugentraining
 • Bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten
 • Bij sociale vaardigheden
 • Bij benaderingswijzen en omgangsadviezen
 • Bij het oplossen van praktische problemen
 • Bij het boodschappen doen
 • Bij het leren omgaan met een beperking of aandoening
 • Bij het zoeken naar gepaste dagbesteding
 • Bij het inzetten van meerzorg
 • Bij mee gaan naar afspraken zoals: huisarts, ziekenhuis o.i.d.
 • Bieden zodat de klant zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, en daardoor uitstel van opname heeft.

 

 

 

 

Nieuws

 • Laatste nieuws

  Voor het laatste nieuws, check onze facebookpagina

  Lees meer
 • Grote donatie

  22-03-2019 was een speciale dag voor Residentie "Een Nieuw Begin", ...

  Lees meer
Meer nieuws
Erkend leerbedrijf
 • Wonen en Welzijn

  Wonen en Welzijn

  Wij bieden een thuis waar de zorg zich aanpast aan de wensen van de klant, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg...

  Lees meer
 • Dagbesteding

  Dagbesteding

  Residentie “Een Nieuw Begin” biedt dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie en/of N.A.H. ( Niet aangeboren hersen...

  Lees meer
 • Logeeropvang

  Logeeropvang

  Als de zorg thuis even te zwaar wordt voor de partner of mantelzorgers kan er de behoefte ontstaan om logeeropname in te...

  Lees meer
 • Individuele Ondersteuning

  Individuele Ondersteuning

  Luistert, initieert, ontzorgt, is gepassioneerd, creatief, betrokken, persoonlijk en biedt maatwerk van begin tot eind van het

  Lees meer
 • "wie hier opnieuw beginnen moet, wordt weer op handen gedragen"

 • Familie Mantel

  "Als je moeder langzaam in de mist verdwijnt……."

  Familie Mantel
 • "Een huiselijke en stijlvolle woonomgeving met 24 uur kwalitatief hoogstaande zorg waar de menselijkheid voorop staat."

 • Persoonlijke aandacht

  "Toen mijn moeder jong ging dementeren wisten wij dat we haar niet in een standaard verzorgingshuis wilde hebben."

  Persoonlijke aandacht