• Wonen en welzijn

Wonen en welzijn

Wij bieden een thuis waar de zorg zich aanpast aan de wensen van de klant, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven.

Wij zullen altijd rekening houden met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. Wij vinden het belangrijk dat de bewoner, waar mogelijk de eigen regie houdt en wij willen de overgang van de thuissituatie naar het wonen in de villa zo klein mogelijk houden. De mogelijkheden voor de partner zijn ook ongekend groot. Daar waar de partner mee wil helpen in de persoonlijke verzorging, verzorging van maaltijden, activiteiten, gast aan tafel, etc. zijn alle mogelijkheden open en te bespreken.

Wij bieden een huiselijke omgeving en zullen ons richten op de mogelijkheden die u nog wel heeft en niet op de onmogelijkheden. Het meehelpen en meedenken om met elkaar te wonen zal zeker geactiveerd worden daar waar mogelijk.

De handelingen en activiteiten die onder Woon- Zorgvilla “Een Nieuw begin” vallen zijn onder meer:

 • Een veilige woon-zorgomgeving bieden
 • Verlenen van persoonlijke verzorging
 • Inzetten van verpleging waar nodig
 • Bewoners 24 uur per dag begeleiden
 • Dagbesteding in het activiteitencentrum
 • Met elkaar de maaltijden bereiden
 • Met elkaar het huishouden runnen
 • Begeleiden en ondersteunen van familie


Op het erf en in het activiteitencentrum kan de bewoner deelnemen aan diverse activiteiten/werkzaamheden. Er is een moestuin, bloemenkas, bloementuin, klein vee zoals konijnen, kippen, volière en een hond. In de woning zelf speelt het dagelijks leven af met de noodzakelijke huishoudelijke werkzaamheden: wassen, koken, schoonhouden van alle ruimtes, boodschappen doen, enzovoorts. De bewoners worden uitgenodigd en gestimuleerd om aan deze activiteiten/werkzaamheden een bijdrage te leveren.

De bewoners ontvangen de zorg die nodig is. De begeleiding en nodige zorg zal worden verleend door deskundige cliëntbegeleiders van de woon-zorgvilla. Ondersteunt door gecertificeerde vaste oproepkrachten, stagiaires en vrijwilligers.

De kosten op een rijtje 2018

Bewoners die in Residentie “Een nieuw begin” wonen hebben in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. Deze zorg en begeleiding wordt door Residentie “Een nieuw begin” geboden op basis van een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie vanuit een PGB ( Persoonsgebonden budget) vanaf ZZP VV 5 (Zorg Zwaarte pakket Verpleging en Verzorging klasse 5). Hiermee worden de zorgkosten betaald. Het is ook mogelijk om vanuit het eigen vermogen de zorgkosten te betalen. Wij hanteren hierbij de tabellen zoals die zijn opgesteld door de overheid en jaarlijks worden geactualiseerd.

De, door het CIZ (indicatieorgaan), geïndiceerde uren gelden als uitgangpunt voor het maken van afspraken tussen de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger enerzijds en Residentie “Een Nieuw Begin” anderzijds. De afspraken worden vastgelegd in een begeleidings- en/ of zorgplan. Deze plannen worden regelmatig met de bewoner en zijn/ haar vertegenwoordiger geëvalueerd. En indien nodig wordt de indicatie aangepast.

De dienstverlening van Residentie “Een Nieuw Begin” en de bekostiging daarvan, komen tot stand in een Zorgovereenkomst tussen de bewoner en zijn/ haar vertegenwoordiger enerzijds en Residentie “Een Nieuw Begin” anderzijds. Dit betekent dat Residentie “Een Nieuw Begin” kostprijzen in rekening brengt die zijn opgesteld aan de hand van een eigen systematiek.

In de werkwijze en bij het vaststellen van de kostprijzen houdt Residentie “Een Nieuw Begin” echter terdege rekening met de manier waarop cliënten hun kosten via de overheid vergoed kunnen krijgen. De AOW uitkering, aanvullend pensioen, het PGB budget en de indicatiestelling door het CIZ vormen daarbij voor Residentie “Een Nieuw Begin” belangrijke graadmeters.

De bewoner of diens vertegenwoordiger blijft echter ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.

Naast het af te dragen bruto PGB voor de zorgkosten worden de volgende zaken in rekening gebracht:

Verblijfsvergoeding, voedingskosten, schoonmaakkosten, was- en servicekosten.

Op onze dienstverlening is geen BTW van toepassing.

 

Nieuws

 • Laatste nieuws

  Voor het laatste nieuws, check onze facebookpagina

  Lees meer
 • Grote donatie

  22-03-2019 was een speciale dag voor Residentie "Een Nieuw Begin", ...

  Lees meer
Meer nieuws
Erkend leerbedrijf
 • Wonen en Welzijn

  Wonen en Welzijn

  Wij bieden een thuis waar de zorg zich aanpast aan de wensen van de klant, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg...

  Lees meer
 • Dagbesteding

  Dagbesteding

  Residentie “Een Nieuw Begin” biedt dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie en/of N.A.H. ( Niet aangeboren hersen...

  Lees meer
 • Logeeropvang

  Logeeropvang

  Als de zorg thuis even te zwaar wordt voor de partner of mantelzorgers kan er de behoefte ontstaan om logeeropname in te...

  Lees meer
 • Individuele Ondersteuning

  Individuele Ondersteuning

  Luistert, initieert, ontzorgt, is gepassioneerd, creatief, betrokken, persoonlijk en biedt maatwerk van begin tot eind van het

  Lees meer
 • "wie hier opnieuw beginnen moet, wordt weer op handen gedragen"

 • Familie Mantel

  "Als je moeder langzaam in de mist verdwijnt……."

  Familie Mantel
 • "Een huiselijke en stijlvolle woonomgeving met 24 uur kwalitatief hoogstaande zorg waar de menselijkheid voorop staat."

 • Persoonlijke aandacht

  "Toen mijn moeder jong ging dementeren wisten wij dat we haar niet in een standaard verzorgingshuis wilde hebben."

  Persoonlijke aandacht